Súťaž: Hľadáme tipy na ošetrenie spálenej pokožky

Škodám, ktoré slnko dokáže napáchať na koži, je oveľa lepšie predchádzať ako ich zahladzovať. Keď však k nim dôjde, je potrebné ich čo najrýchlejšie zmierniť. Máte osvedčený recept, ktorý zaberá na spálenú pokožku? Podeľte sa v súťažnej diskusii na webe alebo facebookovej stránke Gazduj o svoje tipy a získajte ochranný krém pred slnkom určený na citlivú pokožku s SPF 50+, ktorý do súťaže venovala spoločnosť Daylong. V pondelok 7. augusta 2017 o 12:00 h vyžrebujeme troch výhercov, ktorých mená oznámime v súťažnej diskusii. 

Úplné podmienky súťaže

  1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť News and Media Holding a.s., IČO: 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „usporiadateľ").
  2. Súťaž sa uskutoční v termíne od 31. júla do 7. augusta 2017, 12:00 h. Súťaž sa vyhlasuje aj ukončuje zverejnením oznamu v súťažnej diskusii na stránke Gazduj.sk. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
  3. Do súťaže je automaticky zaradená každá fyzická osoba, ktorá počas súťaže do diskusie na stránke Gazduj.sk alebo pod výzvou na facebookovej stránke Gazduj pridá diskusný príspevok na vyhlásenú tému. Jeden autor môže pridať aj viac diskusných príspevkov. Iný spôsob zapojenia sa do súťaže nebude akceptovaný. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vymazávať komentáre nesúvisiace so súťažou.
  4. Zo súťažných príspevkov usporiadateľ vyžrebuje tri, ktoré ocení výhrou - ochranným krémom pred slnkom na citlivú pokožku s SPF 50+ značky Daylong. Spolu budú udelené tri výhry.
  5. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s uverejnením jeho súťažného príspevku na stránke Gazduj, a to bez nároku na odmenu.
  6. Usporiadateľ bude po uverejnení súťažného príspevku kontaktovať výhercu prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v jeho registrácii na Gazduj.sk alebo súkromnej správy na Facebooku do 3 dní od ukončenia súťaže. Na zaslanie výhry musí výherca poskytnúť usporiadateľovi platnú poštovú adresu na území SR. Výhra bude výhercovi odoslaná poštou do 7 dní od poskytnutia poštovej adresy. Ak výherca nesplní podmienky na doručenie výhry do 14 dní od kontaktovania usporiadateľom, výhra prepadne v prospech usporiadateľa.
  7. Každá zúčastnená osoba vyjadruje svojou účasťou v súťaži súhlas s týmito pravidlami súťaže. Výhry vzhľadom na ich hodnotu nepodliehajú zdaneniu v SR, no usporiadateľ v žiadnom prípade nie je povinný uhradiť daň z príjmu ani ďalšie prípadné zákonom stanovené odvody z výhry.
  8. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa.
  9. Výhry v tejto súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné ich vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe usporiadateľ.
  10. Tieto podmienky sú platné od 31. júla 2017 až do odvolania.