Podmienky súťaže "Anketa: V čom nosíte svoje nákupy potravín?"

Zapojte sa do súťažnej ankety Gazduj o používaní igelitových tašiek a vyhrajte jednu z troch štýlových súprav na triedenie odpadu:

Zapojiť sa do súťaže je úplne jednoduché - stačí zahlasovať v našej ankete (nutná je bezplatná registrácia) a počkať si do 16. decembra 2016 na vyžrebovanie troch výhercov.

Úplné podmienky súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže je News and Media Holding a.s., IČO: 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „usporiadateľ").
 2. Súťaž sa uskutoční v termíne od 7. do 16. decembra 2016 10:00 h. Súťaž sa vyhlasuje aj ukončuje zverejnením oznamu na stránke Gazduj.sk. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
 3. Do súťaže je automaticky zaradená každá fyzická osoba, ktorá sa počas súťaže zapojí na súťažnej ankety Gazduj tak, že ako zaregistrovaný používateľ Gazduj.sk zahlasuje v súťažnej ankete, prípadne (nepovinne) pridá aj diskusný príspevok na vyhlásenú tému (ďalej len „súťažiaci"). Registrácia na Gazduj.sk je bezplatná. Jeden súťažiaci môže hlasovať len raz. 
 4. Traja súťažiaci vyžrebovaní usporiadateľom získajú každý jednu výhru - súpravu 3 vreciek na triedenie odpadu. Ide o darčekový reklamný predmet v hodnote do 15 €. 
 5. Zapojiť sa do súťaže je možné výlučne hlasovaním v ankete uverejnenej na stránke https://gazduj.etrend.sk/ankety-gazduj/v-com-nosite-svoje-nakupy-potravin.html. Podmienkou zapojenia sa do ankety je bezplatná registrácia založená na vlastníctve funkčnej emailovej adresy. 
 6. Zoznam ocenených súťažných príspevkov bude zverejnený na stránke Gazduj.sk v deň ukončenia súťaže.
 7. Usporiadateľ bude po uverejnení súťažného príspevku kontaktovať výhercu prostredníctvom emailu uvedeného v jeho registrácii na Gazduj.sk do 3 dní od ukončenia súťaže. Na zaslanie výhry musí výherca poskytnúť usporiadateľovi platnú poštovú adresu na území SR. Výhra bude výhercovi odoslaná poštou do 7 dní od poskytnutia poštovej adresy. Ak výherca nesplní podmienky na doručenie výhry do 14 dní od kontaktovania usporiadteľom, výhra prepadne v prospech usporiadateľa.
 8. Každá zúčastnená osoba vyjadruje svojou účasťou v súťaži súhlas s týmito pravidlami súťaže. Výhry vzhľadom na ich hodnotu nepodliehajú zdaneniu v SR, no usporiadateľ v žiadnom prípade nie je povinný uhradiť daň z príjmu ani ďalšie prípadné zákonom stanovené odvody z výhry.
 9. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa.
 10. Výhry v tejto súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné ich vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe usporiadateľ.
 11. Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na požiadanie v sídle usporiadateľa a na webovej stránke Gazduj.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prerušenie súťaže alebo jej zrušenie, ako aj na zmenu pravidiel súťaže, no vždy s platnosťou až pre budúce súťažné príspevky.
 12. Tieto podmienky sú platné od 7. decembra 2016 až do odvolania.

Máš nápad alebo pripomienku? Napíš na gazduj@trend.sk a pridaj sa k nám na Facebooku:

Top

 1. 1.6 rád, ako znížiť spotrebu plynu
  Túto vec publikoval Expert Gazda - odborník na danú oblasť overený redakciou Gazduj. Obsah od Expert Gazdu môže propagovať produkty a služby konkrétnych firiem.