Odmeňujeme dobrých gazdov

Podeľ sa o nápady ako ušetriť z oblasti, v ktorej sa vyznáš, a zbieraj hodnotné odmeny

Zišla by sa ti niektorá z týchto vecičiek? Stačí na Gazduj napísať článok o tom ako sa dá na niečom ušetriť, výhodne nakúpiť alebo ako čosi užitočné zalacno vyrobiť, a máš veľkú šancu získať praktickú odmenu podľa vlastného výberu:

Súprava troch štýlových vreciek - organizérov na recyklovaný odpad

Miniatúrne multifunkčné náradie ako od MacGyvera

Súprava elegantných kuchynských nožov s drevenou rúčkou

Šikovná 25-dielna súprava malého náradia

Vecnú odmenu podľa vlastného výberu z vyššie uvedených získa každý, kto na Gazduj napíše článok aspoň taký dobrý, aby sme ho verejne sprístupnili aj pre ostatných. Neuverejníme čokoľvek, na každý gazdom pridaný článok sa najskôr pozrie zodpovedný admin. Ak obsahuje zaujímavé a najmä užitočné informácie a je zrozumiteľne napísaný, veľmi radi ho uverejníme. V takom prípade máš odmenu istú!

Stačí sa bezplatne zaregistrovať na Gazduj, kliknúť na Ukáž sa, gazda!, zvoliť Napíš článok a zapojiť svoju tvorivosť. Ak ti uverejníme štyri články, získaš štyri odmeny, počet súťažných článkov nie je obmedzený.

Úplné podmienky súťaže Odmeňujeme dobrých gazdov

 1. Usporiadateľom súťaže „Odmeňujeme dobrých gazdov“ (ďalej len súťaž) je spoločnosť News and Media Holding a.s., IČO 47256281, so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava (ďalej len „usporiadateľ").
 2. Súťaž sa uskutoční v termíne od 5. februára až do jej ukončenia usporiadateľom. Súťaž sa vyhlasuje aj ukončuje zverejnením oznamu na stránke Gazduj.sk. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
 3. Do súťaže je automaticky zaradená každá fyzická osoba, ktorá počas súťaže na stránke Gazduj.sk napíše článok (ďalej aj "súťažný príspevok"). Súťažné príspevky musia byť výsledkov vlastnej tvorivej práce súťažiaceho. Do súťaže budú zaradené len novovytvorené články, nie vytvorené diskusie, ankety ani diskusné príspevky k existujúcim článkom, diskusiám a anketám.
 4. Autori uverejnených článkov získajú jednu výhru za každý uverejnený článok. Tzn. jeden autor môže získať neobmedzený počet výhier, no každú za iný príspevok. Výherca si môže vybrať z aktuálnej ponuky výhier zverejnenej na stránke Gazduj.sk. V prípade minutia zásob je usporiadateľ oprávnený poskytnúť výhercovi náhradnú výhru v podobnej hodnote.
 5. Rozhodnutie o uverejnení alebo neuverejnení príspevku závisí od jeho obsahovej zaujímavosti a kvality spracovania. Výber uverejnených príspevkov je výlučne v kompetencii usporiadateľa. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neuverejniť v ktoromkoľvek kole súťaže žiadny súťažný článok v prípade, že zaslané príspevky nebudú spĺňať jeho kvalitatívne kritériá.
 6. Súťažné príspevky možno usporiadateľovi doručiť len prostredníctvom používateľského rozhrania stránky Gazduj.sk slúžiaceho na uverejňovanie článkov. Podmienkou na prístup k tomuto rozhraniu je bezplatná registrácia založená na vlastníctve funkčnej emailovej adresy. Vo výnimočných prípadoch môže usporiadateľ do súťaže prijať aj článok zaslaný iným spôsobom ako cez používateľské rozhranie Gazduj.sk.
 7. Zoznam ocenených súťažných príspevkov bude zverejňovaný a dopĺňaný na stránke Gazduj.sk priebežne, do 7 dní od uverejnenia posledného oceneného príspevku.
 8. Výhrami v súťaži sú praktické darčekové predmety s logom Gazduj.sk v hodnote od 5 € do 15 €. Aktuálna ponuka výhier je zverejnená na stránke Gazduj.sk.
 9. Usporiadateľ bude po uverejnení súťažného príspevku kontaktovať výhercu prostredníctvom emailu uvedeného v jeho registrácii do 7 dní od uverejnenia článku. Na zaslanie výhry musí výherca poskytnúť usporiadateľovi platnú poštovú adresu na území SR. Výhra bude výhercovi odoslaná poštou do 7 dní od poskytnutia poštovej adresy. Ak výherca nesplní podmienky na doručenie výhry do 14 dní od kontaktovania usporiadateľom, výhra prepadne v prospech usporiadateľa.
 10. Každá zúčastnená osoba vyjadruje svojou účasťou v súťaži súhlas s týmito pravidlami súťaže. Výhry vzhľadom na ich hodnotu nepodliehajú zdaneniu v SR, no usporiadateľ v žiadnom prípade nie je povinný uhradiť daň z príjmu ani ďalšie prípadné zákonom stanovené odvody z výhry.
 11. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa.
 12. Výhry v tejto súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné ich vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe usporiadateľ.
 13. Pravidlá tejto súťaže sú k dispozícii na požiadanie v sídle usporiadateľa a na webovej stránke Gazduj.sk. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na prerušenie súťaže alebo jej zrušenie, ako aj na zmenu pravidiel súťaže, no vždy s platnosťou až pre budúce súťažné príspevky.
 14. Tieto podmienky sú platné od 26. 3. 2015 až do odvolania.

Máš nápad alebo pripomienku? Napíš na gazduj@trend.sk a pridaj sa k nám na Facebooku: