Súťaž: Pátrame po najlepšom návode na odstránenie prilepenej žuvačky

Poznáš návod na odstránenie žuvačky prilepenej na oblečení, sedačke či podrážke topánky? Vieš ako ju odstrániť z vlasov bez použitia nožníc? Nenechávaj si ho pre seba, vlož ho do komentára pod súťažnou výzvou na Facebook stránke Gazduj a možno budeš jedným z troch výhercov súpravy štýlových organizérov na recyklovaný odpad!

Súťaž sa končí v piatok 22. mája 2015 o 12:00 h. Mená výhercov oznámime na našom facebooku

Úplné podmienky súťaže

  1. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť TREND Representative, s.r.o. so sídlom na Tomášikovej 21, 821 01 Bratislava (ďalej len „usporiadateľ").
  2. Súťaž sa uskutoční v termíne od 4. do 22. mája 2015, 12:00 h. Súťaž sa vyhlasuje aj ukončuje zverejnením oznamu na Facebook stránke Gazduj. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky.
  3. Do súťaže je zaradená každá fyzická osoba, ktorá počas súťaže na Facebook stránke Gazduj pridá komentár k súťažnej výzve obsahujúci praktický návod na umytie okien. Iný spôsob zapojenia sa do súťaže nebude akceptovaný. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vymazávať komentáre nesúvisiace so súťažou.
  4. Zo súťažných komentárov usporiadateľ vyberie tri najzaujímavejšie, ktoré ocení výhrou - súpravou štýlových organizérov na recyklovaný odpad s logom Gazduj v hodnote do 15 €. Spolu budú udelené tri výhry. Výber ocenených komentárov je výlučne v kompetencii usporiadateľa.
  5. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí s uverejnením jeho súťažného komentára na Facebook stránke Gazduj ako aj s prípadným uverejnením na stránke Gazduj.sk, a to bez nároku na odmenu.
  6. Usporiadateľ bude po uverejnení súťažného príspevku kontaktovať výhercu prostredníctvom Facebooku. Na zaslanie výhry musí výherca poskytnúť usporiadateľovi platnú poštovú adresu na území SR. Výhra bude výhercovi odoslaná poštou do 7 dní od poskytnutia poštovej adresy. Ak výherca nesplní podmienky na doručenie výhry do 14 dní od kontaktovania usporiadateľom, výhra prepadne v prospech usporiadateľa.
  7. Každá zúčastnená osoba vyjadruje svojou účasťou v súťaži súhlas s týmito pravidlami súťaže. Výhry vzhľadom na ich hodnotu nepodliehajú zdaneniu v SR, no usporiadateľ v žiadnom prípade nie je povinný uhradiť daň z príjmu ani ďalšie prípadné zákonom stanovené odvody z výhry.
  8. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a zmluvní spolupracovníci usporiadateľa.
  9. Výhry v tejto súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou a nie je možné ich vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe usporiadateľ.
  10. Tieto pravidlá sú platné od 4. 5. 2015 až do ukončenia súťaže a sú k dispozícii na požiadanie v sídle usporiadateľa a na webovej stránke Gazduj.sk.

Máš nápad alebo pripomienku? Napíš na gazduj@trend.sk a pridaj sa k nám na Facebooku: