Nové veci na Gazduj denne do mailu
Nastav si automatické upozornenia na zaujímavé články.
Zasielanie newslettra môžeš kedykoľvek vypnúť.

Ako lepšie zhodnotiť investície v druhom pilieri

16.02.2017 1

V týchto dňoch sporiteľom, ktorí sa zapojili do II. piliera, prichádzajú domov ich pravidelné ročné výpisy z osobných účtov. Mnoho ľudí výpisom nevenuje veľkú pozornosť, prípadne sú znechutení z nízkych výnosov.

Zdroj: pixabay.com

Marek Jančík

Marek Jančík

rola: Gazda | počet sledovaní: 1 | registrácia 21.11.2016

Príčinou nízkeho zhodnotenia môže byť aj to, že nevenovali pozornosť ani listu zo Sociálnej poisťovne, ktorý ich v roku 2013 informoval, že sa ich prostriedky zo zákona automaticky k 30. 4. 2013 presunú do dlhopisových garantovaných fondov.

Jedinou možnosťou ako sa tomu vyhnúť bolo zaslať svojmu správcovi DSS vyhlásenie, v ktorom bolo potrebné prejaviť svoju vôľu zotrvať v negarantovanom fonde. O tom, že tak väčšina ľudí neurobila, svedčí aj fakt, že k 31. 12. 2016 bolo v týchto fondoch takmer 83 % sporiteľov.

Pritom je to vec, ktorá môže pomerne výrazne ovplyvniť ich budúci dôchodok – najmä ak im do dôchodku zostáva viac ako 15 – 20 rokov. V takom prípade sa nesprávnou voľbou fondu môžu pripraviť aj o niekoľko tisíc eur.

Uvedené údaje dobre dokumentuje aj štatistika zverejnená na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde za rok 2016 bolo priemerné zhodnotenie vo všetkých dôchodkových fondoch iba na úrovni 2,82 %, pričom  tri negarantované fondy mali zhodnotenie od cca 5 % (zmiešaný) až po cca 9 % (indexový).

Priemerné zhodnotenie dôchodkových fondov v dôchodkových správcovských spoločnostiach k 31. 12. 2016:

https://www.employment.gov.sk

Zdroj: https://www.employment.gov.sk

Rizikom je aj inflácia, ktorá pri garantovaných fondoch môže prekročiť výnosy. Pri dlhodobom sporení rizikové fondy môžu priniesť výrazne vyššie zhodnotenie. V dlhých horizontoch poskytujú akciové investície výnos presahujúci 7 %, kým u dlhopisových sú to zväčša necelé 3 %.

Samozrejme, aj pri tomto investovaní platí, že predchádzajúce výnosy nezaručujú aj budúce, avšak nakoľko je to prevažne pravidelné investovanie, tak je riziko poklesu sčasti (a najmä v prvej polovici) eliminované – pri poklese nakupujete lacnejšie a pri následnom raste získavate viac.

Toto by neplatilo v posledných rokoch, kedy by na investičnom účte bola už vyššia čiastka a nebol by dostatočný čas na zotavenie. To je však momentálne čiastočne ošetrené zákonom tak, že v posledných desiatich rokoch postupne investície prechádzajú do garantovaných dlhopisových fondov. Riziko je možné znížiť aj rozložením investície do viacerých fondov, napríklad 50 % Dlhopisové garantované fondy a 50 % Indexové negarantované fondy. 

Pozrime sa, ako si viedli jednotlivé DSS a jednotlivé fondy v priemernom  ročnom  zhodnotení od založenia fondu a za posledný rok (stav k 10. 2. 2017):

Dlhopisové garantované fondy (%)
Pošt. banka VUB Generali Aegon Allianz NN AXA
od vzniku DF (22.03.05) p.a. 2,80 2,68 2,33 2,10 2,00 1,99
posledný rok p.a. 2,77 3,21 0,84 1,35 0,96 0,82
Zmiešané negarantované fondy (%)
VUB Generali NN
od vzniku DF (22.03.05) p.a. 3,24 2,44
posledný rok p.a. 10,71 10,38
Akciové negarantované fondy (%)
Allianz VUB Generali NN AXA Aegon Pošt. banka
od vzniku DF (22.03.05) p.a. 3,52 3,35 2,81 2,62 2,30 2,11
posledný rok p.a. 29,53 14,94 14,85 10,83 14,54 14,53
Indexové negarantované fondy (%)
AXA Aegon VUB Generali Pošt. banka NN
od vzniku DF (04.04.2012) p.a. 12,28 11,78 11,25 9,90 9,18
posledný rok p.a. 29,11 29,43 29,63 29,47 22,32

Vidíme, že investície v garantovaných fondoch sa za takmer 12 rokov priemerne ročne nezhodnocovali ani o 3 % (za posledný rok ich polovica správcovských spoločností nedokázala zhodnotiť ani o 1 %), zatiaľ čo priemerná ročná inflácia bola podľa údajov NBS za toto obdobie viac než 2 % - a to ju ešte zachránili posledné 3 roky, kedy dosahovala záporné čísla. 

Naopak, najvýkonnejšie indexové fondy mali priemerné ročné zhodnotenie zväčša nad 10 % a posledný rok dokonca atakovali 30-percentné ročné zhodnotenie.

Vývoj trhov dlhodobo predpovedať nemožno, vieme sa však pozrieť, aký rozdiel by nám spravilo 3- a 7-percentné zhodnotenie v priebehu 20 rokov. Vezmime si počiatočný stav 5000 € a pravidelné mesačné vklady 60 €. Pri priemernom 3 %-nom zhodnotení by stav účtu po 20 rokoch bol 28 642 €, zatiaľ čo pri priemernom 7 %-nom zhodnotení by sa vyšplhal na 49 800 €. Takže rozdiel by bol viac než 21 000 €.

Doposiaľ pritom II. pilier ohrozovali skôr politické (zmeny výšky odvodov, otváranie, zatváranie, podmienky vstupu a výstupu a iné zmeny v zákonoch) ako investičné riziká.

Samozrejme, ako som spomínal vyššie, predchádzajúce výnosy nezaručia tie budúce. Tak ako je v negarantovaných fondoch možnosť vyššieho zisku, tak je v nich aj možnosť vyššej straty. Tiež nie je zlé poradiť sa priamo v DSS alebo s finančným poradcom, vyplniť si investičný dotazník a zistiť investičný profil, pretože aj samotné správanie investora a prestupy medzi jednotlivými fondmi môžu viesť k významným stratám.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (1 reakcia)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!