Zelená domácnostiam má nové pravidlá, pozrite si termíny kôl

29.03.2017 0

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ohlásila v programe Zelená domácnostiam zásadné novinky. V tomto roku plánuje vydať poukážky v hodnote 15 miliónov eur. Kolá bude spúšťať s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.

Zdroj: Pixabay/hbruellmann/CC

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Domácnosti musia počítať s tým, že kolá budú ešte kratšie, pretože sa v nich prerozdelí menej poukážok. SIEA môže uzatvoriť nové kolá po tom, čo počet korektne ukončených žiadostí, to je s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 percent. Následne sa elektronický systém uzatvorí a ďalší záujemcovia sa budú môcť o poukážky uchádzať v nasledujúcich kolách.

Agentúra zverejnila harmonogram ďalších desiatich kôl aj s vyčlenenými čiastkami do septembra. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny. Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny eur je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla o 15. hodine.

O dva týždne neskôr bude spustené kolo pre zariadenia na výrobu elektriny pre tie isté oblasti s alokáciou 800 000 eur.

Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú môcť v tomto roku požiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla  v hodnote 1,2 milióna eur v 10. kole 23. mája. Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť tri mesiace.

Harmonogram kôl v projekte Zelená domácnostiam
Kolo Dátum Zariadenie Alokácia BSK (eur) Alokácia mimo BSK (eur) Odhadovaný počet poukážok
6. 4. apríl 2017 teplo 2 000 000 980
7. 18. apríl 2017 elektrina 800 000 293
8. 2. máj 2017 teplo 1 500 000 735
9. 16. máj 2017 elektrina 650 000 238
10. 23. máj 2017 teplo 1 200 000 588
11. 30. máj 2017 teplo 1 100 000 538
12. 13. jún 2017 elektrina 450 000 165
13. 27. jún 2017 teplo 1 100 000 539
14. 11. júl 2017 elektrina 450 000 165
15. 8. august 2017 teplo 1 100 000 539
sept.-nov. 2017 teplo a elektrina 4 650 000 2076
Spolu 1 200 000 13 800 000 6 857
Prameň: SIEA

Viac vydaných poukážok

„Zmeny vo vyhlasovaní kôl by mali napomôcť tomu, aby domácnosti mohli tento rok s podporou nainštalovať čo najviac zariadení. Prostriedky na národný projekt Zelená domácnostiam sa z európskych fondov uvoľňujú postupne, preto častejšie kolá s menšou alokáciou sú riešením a umožnia skontrolovať a preplatiť podstatne viac poukážok, ako v porovnateľnom období doteraz," informoval vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič. 

Doteraz bolo podporených 5 000 zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11 miliónov eur. Agentúra spracováva alebo čaká na doručenie ďalších žiadostí o preplatenie v hodnote takmer 4,5 milióna eur a k nim pribudnú nové poukážky za 15 miliónov eur. Tento rok by tak mohlo byť vďaka podpore realizovaných ďalších 8 700 inštalácií.

Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. Využiteľnosť poukážok vydaných v jednotlivých kolách sa postupne zvyšuje. V kole vyhlásenom v septembri 2016 zostalo nevyužitých len 13 percent z vydaných poukážok. Tento týždeň skončila platnosť poukážok zo 4. kola, aktuálne SIEA sumarizuje doručené žiadosti. Platnosť poukážok vydaných v 5. kole končí 29. marca.

Menej na fotovoltaiku

Ďalšou novinkou je zmena sadzieb podpory. Príspevky sa mierne znížili v prípade fotovoltaických panelov. „Z predložených faktúr za preplatené poukážky je zrejmé, že v roku 2016 sa znížili ceny pri inštaláciách fotovoltaických zariadení. V mnohých prípadoch sa preto musela pôvodná výška poukážky krátiť, aby nebola prekročená maximálna hranica pomoci 50 percent. Zmeny sadzieb tak reagujú na pohyb cien,“ uviedol S. Jurikovič.

V kolách vyhlásených v tomto roku sa zníži pri fotovoltaických systémoch príspevok za prvý inštalovaný kilowatt o 100 eur na 1 100 eur. Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva, maximálny príspevok na zariadenie je 2 450 eur.

Rovnako boli upravené sadzby podpory veterných turbín, aj keď o vydanie poukážok na tieto zariadenia nie je možné naďalej požiadať vzhľadom na viaceré legislatívne prekážky. Sadzby pri kotloch na biomasu, tepelných čerpadlách a slnečných kolektoroch zostávajú nezmenené.

Aktuálne sadzby

Fotovoltaické panely (v rodinných domoch)

 • 1 100 €/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu)
 • 1 100 € + 900 €/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu
 • max. výška podpory 2 450 € na inštaláciu + max. 900 € bonus za akumuláciu

Veterná turbína (v rodinných domoch)

 • 1 400 €/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 €/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu)
 • 1400 € + 1000 €/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu
 • max. výška podpory 2 900 € na inštaláciu + max. 1 575 € bonus za akumuláciu

Tepelné čerpadlo (v rodinných domoch)

 • 370 €/kW výkonu
 • max. výška podpory 3700 € na inštaláciu

Slnečné kolektory

 • rodinný dom – 500 €/kW; max. 1750 € na inštaláciu
 • bytový dom – 450 €/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 € + 350 €/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt

Kotol na biomasu

 • rodinný dom – 100 €/kW, max. 1500 €
 • bytový dom – 50 €/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt 50 €/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • Diskusia (0 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!

Diskusia (0 reakcií) Celá diskusia