Nové veci na Gazduj denne do mailu
Nastav si automatické upozornenia na zaujímavé články.
Zasielanie newslettra môžeš kedykoľvek vypnúť.

VÚB, Sberbank a Privatbanka zavádzajú od apríla nové cenníky

17.02.2017 4

Ďalšie slovenské banky si povedali, že prišiel čas, aby prehodnotili to, koľko pýtajú od svojich klientov za svoje služby. Treba povedať, že tí si vo väčšine prípadov budú musieť priplatiť. Najväčšie zmeny sa týkajú zliav z poplatkov za balíky služieb.

Zdroj: Pixabay/3dman_eu/CC

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

VÚB Banka

Sprísňuje podmienky, za ktorých poskytuje zľavy z poplatku za vedenie balíkov služieb. Banke zaplatíte za VÚB Účet mesačný poplatok 6 eur a za VÚB Účet Magnifica 9 eur.

Zľavu získate, ak aktívne využívate produkty banky a balík služieb. 50-percentnú zľavu vám banka prizná, ak využijete aspoň 2 jej produkty a aktívne používate konto.

Na 100-percentnú zľavu má nárok ten, kto využije aspoň 3 produkty banky a aktívne využíva konto.

Čo znamená aktívne využívanie VÚB Účtu?

Aspoň raz mesačne musíte využiť Internet banking alebo Mobil banking a poslať na účet minimálne 500 eur. Predtým vám stačilo na účet poslať 300 eur.  

Pri VÚB Účte Magnifica aktívne využívanie účtu znamená to, že aspoň raz mesačne používate Internet banking alebo Mobil banking a na účet vám prichádza minimálne 1000 eur, predtým stačilo na účet poslať sumu 800 eur.

Banka zmenila podmienky na získanie zľavy aj v „skupine produktov". Klient musí po novom uskutočniť minimálne 3 platby u obchodníka kreditnou kartou, predtým mu stačila jedna platba.

Súčet hodnôt realizovaných trvalých príkazov z účtov vedených vo VÚB na ľubovoľné produkty z tejto skupiny za mesiac musí byť minimálne 50 eur, predtým to bolo 25 eur. Týka sa to sporiacieho účtu a VÚB AM Prémiového sporenia.

Zmena je aj pri zostatkoch na vkladových účtoch v eurách a cudzej mene a v hodnote investícií do podielových fondov VÚB AM a v hodnote hypotekárnych záložných listov vedených na majetkových účtoch vo VÚB. Súčet hodnôt priemerných denných zostatkov na týchto produktoch za mesiac musí byť minimálne 10 000 eur, predtým stačilo 4000 eur. 

Balík služieb Start Junior, pred deti vo veku od 8 do 14 rokov, banka rozšírila o neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou u obchodníka v eurách. 

Za mimoriadny výpis (mimo dohodnutého cyklu) si už banka bude pýtať 20 eur namiesto 7 eur. Dotlač výpisu na základe požiadavky klienta bude stáť tiež 20 eur.

Dvadsať eur si banka naúčtuje aj za vydanie osobitného potvrdenia súvisiaceho s vedením účtu, vkladnej knižky a potvrdením o zostatku na účte. Predtým to bolo 7 eur.

Vklady hotovosti v malých nominálnych hodnotách na účet už nebudú zadarmo. Od apríla budú spoplatnené: mince do 100 kusov a bankovky sumou 0,50 eura, mince nad 100 kusov a bankovky – za každých začatých 100 kusov mincí sumou 0,50 eura.

Výber hotovosti z účtu na pokladnici pobočky banky bude za poplatok:

 • do 5000 eur, respektíve prepočet v cudzej mene (vrátane) vo výške 3,50 eura, predtým 2 eurá,
 • nad 5000 eur, respektíve prepočet v cudzej mene vo výške 3,50 eura, predtým 4 eurá.

Priplatíte si aj za SEPA-Europrevody a SEPA inkasá na pobočke alebo cez službu Kontakt operátora. Od apríla budú stáť 2,20 eura namiesto aktuálneho poplatku 1,80 eura.

Za Non SEPA-prevody do 1700 eur zadané elektronicky si banka vypýta 10 eur, predtým 9 eur. Ak takýto prevod urobíte v pobočke banky alebo cez operátora, bude vás to stáť 20 eur, predtým 18 eur.

Za urgentné prevody v rámci VÚB v pobočke banky alebo cez operátora to bude 2,20 eura, predtým 1,80 eura.

Urgentné Non SEPA-Europrevody do inej banky v SR, EÚ a EHP budú stáť
50 eur, predtým vychádzali 30 eur. Urgentné Non SEPA-prevody budú za poplatok Non SEPA + 50 eur, predtým Non SEPA + 30 eur.

Za zmenu alebo zrušenie trvalého príkazu (v rámci SEPA krajín) alebo automatického prevodu (v rámci SR) zrealizované v pobočke banky alebo cez operátora, si banka vypýta 2,20 eura, predtým to bolo 1,80 eura.

Zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním v banke alebo cez operátora bude od apríla stáť 2,20 eura, predtým vychádzalo 1,80 eura.

Za zmenu alebo zrušenie autorizácie na SEPA inkaso (s limitom len v eurách) zrealizované v pobočke banky alebo cez službu Kontakt operátor si banka vypýta 2,20 eura, predtým to bolo 1,80 eura.

Recyklované SEPA-Europrevody za každý pracovný deň budú stáť 0,05 eura namiesto pôvodných 0,03 eura.

Za osobitné potvrdenie o vykonanej platbe zaplatíte 10 eur, predtým to bolo 1 euro.

Riešenie žiadostí o vrátenie prevodu, prešetrenie prevodu, potvrdenie o zúčtovaní na účte partnera bude stáť klienta 20 eur, predtým 5 eur.

Nové poplatky pribudli aj pri kreditných platobných kartách:

 • Pri MasterCard Standard zavádza VÚB poplatok vo výške 0,50 eura za zaslanie výzvy na 100 % inkaso dlžnej sumy. Balík poistenia k hlavnej karte stojí ročne 19 eur.
 • Pri MasterCard World sa za balík poistenia k hlavnej karte neplatí, k dodatkovej karte to je 24 eur.
 • Za službu LoungeKey – oprávnenie na vstup do letiskového salónika – sa neplatí. Vstup do letiskového salónika na letiskách Praha a Viedeň je zadarmo. Za vstup do letiskového salónika na iných letiskách alebo vstup sprevádzajúcej osoby na ktoromkoľvek letisku je poplatok 24 eur za osobu.
 • Znovuvydanie debetnej alebo kreditnej platobnej karty na pobočke banky alebo cez služby Nonstop banking bude za poplatok 10 eur. Doteraz sa za znovuvydanie debetnej neembosovanej alebo dodatkovej kreditnej karty platilo 5 eur, za znovuvydanie debetnej embosovanej alebo hlavnej kreditnej karty to bolo 10 eur.

Banka zvyšuje poplatky za zmenu PIN kódu cez bankomat na 3,50 eura z 2,50 eura. Viac dáte (3,50 eura namiesto 3 eur) banke aj za zmenu denného limitu debetnej karty. Ak chcete splátku kreditnej karty zaplatiť v hotovosti v pobočke VÚB banky, bude vás to stáť 5 eur, predtým to bolo za 1 euro.

Mobilné platby – VISA Inspire mobil platby (aplikácia Wave2pay):

 • banka zvyšuje poplatky za znovuvydanie karty na 10 eur, predtým si účtovala 5 eur,
 • poplatok za zmenu denného limitu sa zvýši z 3 eur na 3,50 eura.

Vyššie budú aj poplatky za úvery. Ak by ste chceli zmeniť zmluvné podmienky pri Flexipôžičke, banka vám už naúčtuje 50 eur namiesto pôvodných 40 eur. Pri Flexihypotéke to bude namiesto 150 eur po novom 200 eur.

Za úhradu splátky Flexipôžičky v hotovosti v pobočke si banka vypýta 5 eur, predtým to bolo 1 euro.

Sberbank

Od 1. apríla sa menia podmienky získania 100-percentnej zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb môjÚČET active1 a môjÚČET active2 s programom poistenia a asistenčnými službami.

Takúto zľavu získate, ak na váš účet v mesiaci bude pripísaný bezhotovostný vklad vo výške minimálne 400 eur (s výnimkou prevodov medzi účtami vedenými na meno klienta v Sberbank a pripísanými úrokmi na účet) a zároveň zrealizujete minimálne 10 platieb debetnou platobnou kartou vydanou k účtu. Platby kartou musia byť zúčtované v aktuálnom mesiaci. Doteraz mohol klient realizovať vklad na účet hotovostne alebo bezhotovostne.

Nárok na 100-percentnú zľavu máte aj vtedy, ak priemerný denný kreditný zostatok na vašom účte bude vyšší ako 10 000 eur. 

Banka zrušila 50-percentnú zľavu z poplatku za vedenia balíka služieb môjÚČET active1 a môjÚČET active2 pre manželov. Zrušená bude aj 100-percentná zľava z poplatku za vedenie balíka služieb môjÚČET active1 a môjÚČET active2 za priemerný mesačný zostatok všetkých vkladov klienta vo všetkých menách v Sberbank Slovensko vo výške minimálne 25 000 eur.

Banka ruší účty pre mladých a študentov môjÚČETgo14, môjÚČETgo18 a môjÚČETgo26.

Poplatok za výber hotovosti v eurách z bankomatov inej banky v SR a zahraničí sa zvýši z 1,50 eura na 2 eurá.

Za porušenie zmluvných povinností pri spotrebiteľských úveroch aj úveroch na bývanie banka zaviedla poplatok vo výške 200 eur. V rámci úverov na bývanie banka zrušila poplatok za prehodnotenie úrokovej sadzby mimo výročia fixácie úrokovej sadzby vo výške 50 eur a poistenie schopnosti splácať úver.

Privatbanka

Banka mení výšku príplatku za platobnú operáciu v menách krajín EHP v rámci krajín EHP - inštrukcia OUR. Do 12 500 eur (alebo ekvivalent v cudzej mene) zaplatí klient poplatok vo výške 25 eur, predtým to bolo 20 eur. Od 12 500,01 eura (alebo ekvivalent v cudzej mene) to bude s poplatkom 50 eur, predtým si banka účtovala 40 eur.

Od apríla nebude v ponuke Home Banking.

Zmeny nastali aj pri expresnom vydávaní kariet MasterCard Standard, MasterCard Gold a vygenerovaní PIN. Expresné vydanie karty do 48 hodín bude za poplatok 50 eur + náklady kuriérskej služby. Expresné vygenerovanie PIN do 48 hodín bude s poplatkom 20 eur + náklady kuriérskej služby. Predtým ste za doručenie kuriérom neplatili.

 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • Diskusia (4 reakcie)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!