Nové veci na Gazduj denne do mailu
Nastav si automatické upozornenia na zaujímavé články.
Zasielanie newslettra môžeš kedykoľvek vypnúť.

Témy:

Pozor na zmeny pri doručovaní úradnej pošty do vlastných rúk

19.05.2017 6

Lehota na prebratie úradných listov sa od 1. júla predĺži. Za deň doručenia zásielok uložených na pošte sa po novom bude považovať deň, keď si ich adresát aj fyzicky prevezme.

Zdroj: Lenka Sameková

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Naša čitateľka dostala do schránky oznam o uložení zásielky s vyznačenou úložnou dobou 18 kalendárnych dní. Išlo o úradnú poštu do vlastných rúk o začatí stavebného konania od stavebného úradu. Keď sa po šiestich dňoch vybrala na poštu, tam jej oznámili, že sa jej zásielku pokúsili dvakrát doručiť a napokon ju vrátili adresátovi, lebo ten vyznačil na obálke úložnú dobu 3 dni. Stalo sa, že ona termín na úrade premeškala. Keď žiadala o nový termín konania, stavebný úrad sa bránil, že on chybu nespravil a konanie mal už za skončené.

Nespravodlivá fikcia

Podľa zákona o správnom konaní (§ 24) ak si adresát, ktorý bol na to vhodne upovedomený, nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Pri správnom konaní neplatí klasická 18-dňová lehota na uloženie zásielky, ale trojdňová, ktorá plynie od uloženia zásielky na pošte. To znamená, ak si nevyzdvihnete poštu do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.

Platí tu fikcia, že rozhodnutie bolo doručené. A podľa toho sa úrady aj správajú. Aj keď si občan vyzdvihne písomnosť zasielanú správnym orgánom na pošte v 18. deň lehoty od jej uloženia, berie sa to tak, akoby mu bola doručená už na tretí deň od jej uloženia.

Ako to funguje opísal v parlamente poslanec za SNS Tibor Bernaťák, ktorý presadil zmenu.

Ak občan dostane rozhodnutie správneho orgánu a je napríklad na dovolenke, dostane do schránky žltý lístok a posledný 18. deň príde na poštu, vyzdvihne si úradnú zásielku, podľa doteraz platného ustanovenia správneho poriadku sa pokladá za doručené takéto rozhodnutie na tretí deň od uloženia na pošty. To znamená, že keď si ho niekto vyzdvihne na 18. deň, beží mu už posledný deň 15-dňovej lehoty na prípadné odvolanie sa voči takémuto rozhodnutiu.

Lehoty sa konečne zosúladia

Od 1. júla sa to však mení. Poslanci konečne zosúladili poštový poriadok so správnym poriadkom. Po novom sa za deň doručenia uloženej písomnosti na pošte bude považovať ten deň, kedy si skutočne adresát písomnosť prevezme. Od tohto dňa - reálneho prevzatia pošty, budú plynúť následné lehoty. Zmenu schválili poslanci 11. mája.

Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa o tom adresát nedozvedel.

Čo sa zmení pri úradnej pošte do vlastných rúk?

V súčasnosti: „Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.“

Od júla: „Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel."

V prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa bude považovať za deň doručenia deň reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (6 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!