Poukážky na zelené zariadenia bude štát rozdávať každý mesiac

03.03.2017 0

Ak sa chystáte požiadať Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) o poukážku na kotol na biomasu, slnečný kolektor, fotovoltaické panely či tepelné čerpadlo, pripravte sa na zmeny. Agentúra bude od apríla vyhlasovať kolá s menším objemom prostriedkov, zato však pravidelne každý mesiac.

Zdroj: Pixabay/skeeze/CC

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Kolá by mali byť vyhlasované priebežne od apríla zhruba tak, aby sa každý mesiac konalo aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla. Časový harmonogram kôl zverejní SIEA v priebehu marca.

Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali podľa agentúry obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie poukážok v posledných dňoch platnosti. „Práve tento fakt doteraz bránil priebežnému vyhlasovaniu kôl a vydávaniu poukážok. Cieľom je poskytnúť domácnostiam možnosť požiadať o poukážku vtedy, keď budú na inštaláciu skutočne pripravené,“ informoval Stanislav Jurikovič zo SIEA.

Priebežné predkladanie žiadostí o preplatenie bude mať aj ďalšiu výhodu. Keďže prostriedky z európskych fondov na projekt v celkovej hodnote 45 miliónov eur nie sú k dispozícii naraz, ale postupne, menšie kolá umožnia skontrolovať a preplatiť väčší počet poukážok ako v porovnateľnom období doteraz.

Častejšie kolá s nižšími sumami na druhej strane môžu znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane.

Agentúra spustila projekt v decembri 2015. Odvtedy už preplatila vyše 4500 poukážok v hodnote viac ako 10 miliónov eur. Súčasne vybavuje ďalšie poukážky za viac ako 5,3 milióna eur.

Domácnosti so žiadosťami vyčkávajú

SIEA momentálne kontroluje žiadosti o preplatenie poukážok, ktoré boli vydané vlani v decembri. Zatiaľ bola doručená iba tretina z nich. Domácnosti a zhotovitelia majú ešte k dispozícii 1800 poukážok v hodnote 4,5 milióna eur z posledných dvoch kôl. Ich platnosť sa čoskoro skončí, preto sa inštalácie neoplatí odkladať na poslednú chvíľu.

Žiadosti o preplatenie poukážok k nainštalovaným fotovoltaickým panelom je nutné predložiť do utorka 21. marca 2017. Pri poukážkach na kotly na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá termín uplynie v stredu 29. marca 2017.

O projekte Zelená domácnostiam

Z projektu Zelená domácnostiam štát podporuje inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Na projekt je vyčlenených 45 miliónov eur, vďaka ktorým by malo byť nainštalovaných viac ako 15 000 systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Domácnosti získajú poukážky, ktoré si budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo u zhotoviteľov. Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.

Podmienky sú nastavené tak, aby podpora pokryla vo väčšine prípadov približne tretinu výdavkov na obstaranie moderných a kvalitných systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 percent oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia ako je suma uvedená na poukážke.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (0 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!

Diskusia (0 reakcií) Celá diskusia