Poukážky na zelené zariadenia sa míňajú lepšie ako vlani

14.08.2017 0

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre sa zásadná zmena podmienok prerozdeľovania poukážok v projekte Zelená domácnostiam oplatila. Častejšie kolá s menším množstvom vyčlenených prostriedkov sa prejavili na náraste počtu preplatených žiadostí.

Zdroj: Pixabay/lucascgouvea0/CC

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Projekt Zelená domácnostiam má za sebou už štrnáste kolo. Na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch sa minulo 1 100 000 eur. Príspevky získali domácnosti na 250 slnečných kolektorov, 182 tepelných čerpadiel a 93 kotlov na biomasu. Rozdalo sa 525 poukážok. 

Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú podľa doplneného harmonogramu vyhlásené 19. septembra a 17. októbra. Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 milióna eur.

Od spustenia projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 milióna eur. Ďalšie za vyše 6 miliónov eur už majú domácnosti k dispozícii.

„Spolu by tak ku koncu roka mohlo byť vďaka projektu nainštalovaných približne 12-tisíc zariadení. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov eur budú k dispozícii v roku 2018,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Tento rok tak bude vyhlásených celkom dvanásť kôl. Práve vyhlasovanie kôl častejšie s menšími čiastkami umožňuje vydávať, ale aj priebežne kontrolovať a preplácať väčšie množstvo žiadostí ako vlani. Vo všetkých tohtoročných kolách sú na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie tri mesiace. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme.

„Nové termíny boli stanovené s ohľadom na to, aby bolo možné priebežne vybavovať väčšie množstvo žiadostí o preplatenie k poukážkam vydaným na jar, a zároveň, aby termíny odovzdávania podkladov neboli počas sviatkov v zimných mesiacoch,“ vysvetlil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Konzultácie pred žiadosťou

SIEA odporúča, aby domácnosti ešte pred vyplnením žiadosti o poukážku svoju investíciu vopred konzultovali so zhotoviteľmi. Zaujímať by sa mali o to, či je zariadenie pre nich vhodné, či bude v termíne stanovenom na inštaláciu k dispozícii a aké povinnosti im pri uvedení do prevádzky vznikajú.

Aktuálne si môžu vybrať z vyše 3 100 zariadení. Keďže žiadosti o zapísanie do zoznamu oprávnených zariadení je možné podávať od roku 2015, môže sa stať, že niektoré zo zariadení uvedených v zozname nie sú na Slovensku k dispozícii. Pri inštaláciách, ku ktorým boli poukážky už preplatené, bolo zatiaľ využitých približne 700 jednotlivých typov zaregistrovaných zariadení.

Od spustenia projektu v decembri 2015 SIEA preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia 7 800 poukážok v celkovej hodnote viac ako 17,2 miliónov eur. Ďalšie poukážky za 6,8 milióna už majú domácnosti k dispozícii.

Kde vám poradia?

  • Bezplatné energetické poradenstvo v rámci projektu Žiť energiou poskytujú konzultanti SIEA v troch poradenských centrách. Konzultanti sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h.
  • Užitočné informácie o tom, ako usporiť energiu a efektívne využívať obnoviteľné zdroje energie nájdete na poradenskej stránke www.zitenergiou.sk.
  • Na bezplatnej telefónnej linke 0800 199 399 môžete zanechať odkaz s kontaktom. Konzultanti vás budú v najbližšom možnom termíne kontaktovať.
  • Odborní konzultanti vám poradia aj prostredníctvom e-mailu. Pri zložitejších otázkach uveďte aj telefonický kontakt, aby sa v prípade potreby mohli s vami spojiť.
  • V prípade záujmu o osobné konzultácie poradenské centrá vopred kontaktujte telefonicky, prípadne e-mailom.
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (0 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!

Diskusia (0 reakcií) Celá diskusia