Poukážky na zelené zariadenia idú na dračku, bez prípravy o ne nežiadajte

06.04.2017 0

Šieste kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch, má Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) už za sebou.

Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

V utorok bolo domácnostiam rozdelených 992 poukážok. Na inštaláciu kotlov na biomasu bolo vydaných 171 poukážok, na tepelné čerpadlá 312 a na slnečné kolektory 509. Celkovo by sa v tomto kole mali minúť 2 milióny eur.

„Z priebehu šiesteho kola je zrejmé, že domácnosti boli pred podávaním žiadostí jednoznačne pripravenejšie a prečítali si podmienky projektu a manuál, v ktorom sú uvedené a názorne vysvetlené všetky dôležité okolnosti. Podstatný je aj prínos zhotoviteľov, z ktorých mnohí aktívne s domácnosťami preberajú detaily podpory a postup ako žiadosť správne vyplniť. Predpokladáme, že aj vďaka tomu sa bude miera využitých poukážok naďalej zvyšovať,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Ďalšie kolo sa bude konať 18. apríla 2017 o 15. hodine. O poukážky budú môcť opäť žiadať mimobratislavské regióny, tentokrát však pre zariadenia na výrobu elektriny s alokáciou 800-tisíc eur. Na kolo je vyčlenených 293 poukážok.

V projekte Zelená domácnostiam SIEA plánuje v tomto roku celkovo vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15 miliónov eur. Projekt sa bude realizovať do konca roka 2018.

Príprava pred podávaním žiadosti

„V žiadnom prípade neodporúčame domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami kola. Veľmi dôležité je vopred si prečítať aktualizovaný manuál k podávaniu žiadosti, v ktorom boli doplnené aj užitočné informácie súvisiace s častejšími kolami s menšou alokáciou,“ zdôraznil S. Jurikovič. 

Po otvorení kola je možné na webovej stránke projektu vyplniť elektronický formulár žiadosti. Okrem presného typu zariadenia je potrebné mať k dispozícii aj údaje týkajúce sa miesta inštalácie. Tieto žiadateľ nájde v liste vlastníctva domu, v ktorom bude zariadenie využívané.

Vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie je nutné čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je po požiadaní doručený na emailovú adresu zadanú v žiadosti.

Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o vydanie poukážky v priebehu kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o výsledku žiadosti v krátkom čase. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o poukážku až po skončení kola, dostanú vyrozumenie o neúspešnej žiadosti do 24-hodín od otvorenia kola. 

Informačný systém, ktorý slúži na prijímanie žiadostí o vydanie poukážky, pracuje automaticky. Po vyplnení žiadosti obratom odosiela správu s výzvou a aktívnym linkom na potvrdenie záujmu na emailovú adresu, ktorú uvedie záujemca v žiadosti. V prípade, že správa s výzvou nie je doručená do priečinka doručenej pošty v krátkom čase, a emailová adresa bola vyplnená správne, je potrebné skontrolovať aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam. 

Pozor na kritériá

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nie je zohľadnený iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade kôl, ktoré budú zamerané len na podporu zariadení na výrobu tepla, môžu žiadatelia uplatniť dve uprednostňujúce kritériá. Najvyššiu prioritu má podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na zníženie spotreby energie. 

Druhé kritérium s menšou váhou súvisí s tým, či bude zariadenie využívané v lokalitách, kde nie sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom. Informačný systém žiadosti s uplatneným uprednostňujúcim kritériom automaticky posunie pri vyhodnocovaní pred žiadosti, ktoré kritériá uplatnené nemajú.

Čo je Zelená domácnostiam

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roka 2018 k dispozícii 45 miliónov eur.

Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov. Prvé kolo projektu bolo vyhlásené 1. decembra 2015. 

Doteraz bolo podporených 5 400 zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11,8 milióna eur. Aktuálne SIEA spracováva žiadosti žiadostí o preplatenie v hodnote takmer 3,2 milióna eur.

Aké zariadenia sú podporované?

- malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW:

  • fotovoltaické panely,
  • veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu).

- zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome:

  • slnečné kolektory,
  • kotly na biomasu,
  • tepelné čerpadlá.
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (0 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!

Diskusia (0 reakcií) Celá diskusia