Poukážky na zelené zariadenia boli rozchytané za šesť minút

22.04.2017 4

Siedme kolo projektu Zelenej domácnostiam muselo byť tento týždeň uzatvorené len pár minút po jeho spustení. K poukážkam sa dostalo 339 domácností.

Zdroj: Flickr/100% Campaign/CC

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Rozdelenie na samostatné tepelné a elektrické kolá, častejšie vyhlasovanie kôl s menšími vyčlenenými sumami, zverejnenie dlhodobejšieho harmonogramu, ako aj spúšťanie kôl pravidelne v utorok o 15. hodine a uzatváranie kôl po prekročení záujmu o 10 percent nad vyčlenenú čiastku - s takýmito zmenami prišla Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v programe Zelená domácnostiam v tomto roku. Podľa nových pravidiel už zorganizovala dve kolá.

Koniec po necelých 6 minútach

Záujem o príspevky na fotovoltaiku prekročil tento utorok vyčlenenú čiastku o 10 percent krátko pred 6 minútou od spustenia siedmeho kola. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a počas prepočítavania už systém neumožňoval pokračovať v rozpísaných žiadostiach.

Poukážky by mali byť zaslané 339 domácnostiam na celom Slovensku okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Uchádzači žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltaických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.

Agentúra prerozdelila poukážky v celkovej hodnote 1 milión eur. Do 30 dní od vydania ich musia domácnosti spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadosti o preplatenie majú 3 mesiace.

„Popri domácnostiach, ktoré prostredníctvom elektrických akumulátorov môžu využívať vyrobenú elektrickú energiu na prevádzku elektrospotrebičov aj vo večerných hodinách, teda v čase, keď slnečné žiarenie chýba, získali poukážky aj domácnosti s fotovoltaickými systémami bez akumulátorov,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Viac riešení

Agentúra tvrdí, že vďaka týmto zmenám v projekte Zelená domácnostiam si môžu domácnosti v spolupráci so zhotoviteľmi inštalácie presnejšie naplánovať a podporená bude širšia škála riešení pri fotovoltaických systémoch.

„Od začiatku projektu sa snažíme flexibilne reagovať na priebeh kôl, aby sme zabezpečili čo najplynulejšie čerpanie prostriedkov. Momentálne vyhodnocujeme prvé dve tohtoročné kolá. Podľa prvých reakcií domácností, ale aj odborných združení zmeny projektu pomôžu k efektívnejšiemu čerpaniu,“ pripomenul S. Jurikovič.

Ďalšie kolo začiatkom mája

O dva týždne 2. mája bude kolo určené pre zariadenia na výrobu tepla. O poukážky nemôžu žiadať domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji.

„Upozorňujeme na to, že neustále pretrváva záujem zo strany domácností, a tak kolá s menšími alokáciami môžu trvať krátko, ale podľa zverejneného harmonogramu vyhlásime do augusta ešte tri fotovoltaické kolá,“ zdôraznil S. Jurikovič.  

Domácností, ktoré žiadali vysvetlenia, prečo ich žiadosť nebola schválená, bolo v posledných kolách podstatne menej. Je evidentné, že na rozdiel od prvých kôl už väčšina z nich čítala podmienky projektu i manuál k predkladaniu žiadostí.

Zopár domácností reagovalo, že sa im nepodarilo krátko po spustení kola dokončiť žiadosť. Keďže sa informačný systém pri poslednom kole s menšou alokáciou uzatváral skôr ako v minulosti, ďalšie žiadosti už neprijímal.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov eur bolo doteraz preplatených vyše 5 500 poukážok za viac ako 12 miliónov eur. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 miliónov už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie. Kedy sa vyčerpá celá suma na projekt?

„Robíme všetko preto, aby mohli domácnosti využiť príspevky čo najskôr. Možnosti sú samozrejme limitované spôsobom financovania projektu, keďže využívanie prostriedkov z európskych fondov prostredníctvom národných projektov má svoje pravidlá a financie sú uvoľňované postupne. No rýchlosť čerpania môžu zásadne ovplyvniť aj domácnosti a zhotovitelia, ak bude čo najviac vydaných poukážok aj využitých a dokumenty k žiadostiam o preplatenie nám budú doručované kompletné,“ dodal S. Jurikovič.

Aktuálne programové obdobie čerpania európskych fondov je dlhšie a na využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach je v ňom vyčlenených aj ďalších 70 miliónov eur.  

Podrobný prehľad o aktuálnom čerpaní je zverejnený na stránke projektu. Najväčší záujem majú domácnosti o slnečné kolektory, kde agentúra preplatila poukážky 2 203 domácnostiam, tepelné čerpadlo chce 1 432 domácností, 1 332 domácností má poukážky na fotovoltaické panely a 582 domácnostiam SIEA preplatila poukážky na kotol na biomasu.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (4 reakcie)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!