Nové veci na Gazduj denne do mailu
Nastav si automatické upozornenia na zaujímavé články.
Zasielanie newslettra môžeš kedykoľvek vypnúť.

Prečo je investičné životné poistenie príliš drahé sporenie

13.04.2017 6

V súčasnosti sa čím ďalej tým viac hovorí o potrebe individuálneho zabezpečenia na starobu a pre nepredvídateľné situácie ako je strata zamestnania vo vyššom veku a s tým súvisiaci problém nájsť si opäť prácu. Je investičné životné poistenie (IŽP) tou správnou voľbou?

Zdroj: Pixabay/TeroVesalainen/CC

Marek Jančík

Marek Jančík

rola: Gazda | počet sledovaní: 1 | registrácia 21.11.2016

IŽP je kombinácia životného poistenia a investovania. Väčšina skúsených poradcov v súčasnosti odporúča oddeliť investície od poistenia. Má to hneď niekoľko dôvodov. Prvým z nich sú poplatky.

Dopátrať sa k nim nie je celkom jednoduché a zrozumiteľnosť pre bežného klienta je kapitola sama o sebe s tým, že zistiť ich presnú výšku je prakticky nemožné. Ktoré to sú a aká je ich približná výška?

Počiatočný poplatok

Spravidla takmer celé poistné za prvé 2 roky (vo výpisoch často figuruje ako počiatočné konto alebo počiatočné jednotky) slúži na úhradu prvotných nákladov, najmä provízií sprostredkovateľa alebo poistného poradcu. Odkúpna hodnota prvé 2 roky (v niektorých prípadoch aj 3) je preto zvyčajne nula eur. Pri mesačnom vklade 50 eur by sme sa vyšplhali na sumu 1 200 eur.

Pravidelný mesačný fixný poplatok

Ide napríklad o administratívny poplatok, poplatok za správu poistenia, poplatok za inkaso, spracovanie platby či vedenie účtu. Pohybuje sa v priemere okolo 1,50 eura mesačne. Pokiaľ by poistka bola uzatvorená na 30 rokov, tak by sme sa dostali k sume približne 540 eur.

Poplatky za správu poistenia

Sú určené ako percento z prijatej platby alebo percento z hodnoty daného účtu. V tomto prípade sa suma nedá vyčísliť, pretože nie je možné vopred určiť, aká bude hodnota vášho účtu v budúcnosti.

Každopádne pri zmluvách uzatvorených na dlhšiu dobu, napríklad už spomínaných 30 rokov a pravidelnej platbe 50 eur, by sa ku koncu mesačne šplhal k desiatkam eur (pri stave účtu povedzme 20-tisíc eur a sadzbe 0,1 percenta mesačne by to bolo 20 eur mesačne!!!).

Pri 5-percentnej sadzbe a pravidelnej mesačnej platbe 50 eur by to bolo 2,50 eura mesačne, takže za 30 rokov by sme zaplatili 3 750 eur.

Poplatok za správu aktív

Niekde je zahrnuté v pravidelných variabilných poplatkoch, inde je účtované samostatne. Jeho výška býva vyjadrená percentom z aktuálnej hodnoty účtu. Keďže vývoj hodnoty účtu nepoznáme, tak sa ku konkrétnej sume nedopátrame. V priemere sa hýbe niekde okolo 1 percenta hodnoty účtu ročne.

Ako som spomínal na začiatku, k presnejšej sume, ktorú zaplatíme na poplatkoch, sa nedá dopracovať. Bez problémov však môže dosahovať niekoľko tisíc eur.

Názorný príklad

Pre lepšiu ilustráciu si to ukážeme na jednom príklade poisťovne (nebudem ju z objektívnych príčin menovať, nielen kvôli tomu, že výpočet je len približný, ale aj preto, že rozhodne nemusí byť najdrahšia). Pozrieme sa na to, koľko by sme zaplatili na poplatkoch, ak by sme platili 50 eur mesačne 25 rokov.

  • Počiatočný poplatok vo výške 8 percent z hodnoty počiatočného osobného konta (prvé 2 roky vaše peniaze idú na toto konto a až potom na akumulačné osobné konto) predstavuje spolu za 25 rokov cca 1 050 eur.
  • Fixný administratívny poplatok pri mesačnom poistnom 1,66 eur mesačne vychádza spolu 498 eur.
  • Variabilný administratívny poplatok vo výške 5 percent zo zaplateného bežného poistného, t.j. 2,50 eura mesačne, tvoríň celkovo za 25 rokov 250 eur.
  • Poplatok za správu aktív vo výške 0,145 percenta mesačne z aktuálnej hodnoty osobného konta (toto nie je možné zistiť, keďže hodnota konta sa odvíja od vkladov a aj ziskov, prípadne strát investície). Pokiaľ by investícia počas celej doby pravidelne rástla o 5 percent ročne a bez zohľadnenia predchádzajúcich poplatkov, tak by výška poplatku bola cca 5 200 eur (prvý mesiac 0,07 eura posledný cez 43 eur).

Spolu by ste teda za 25 rokov zaplatili na poplatkoch takmer 6 800 eur.

S ďalšími nákladmi treba počítať pri predčasnom zrušení poistenia. Ako som už spomínal, počas prvých 2 až 3 rokov je odkúpna hodnota minimálna, prípadne žiadna, avšak aj potom si niektoré poisťovne účtujú odkúpny poplatok, ktorý sa môže odvíjať od doby, na ktorú bola poistná zmluva uzatvorená. Tak aj po 15 až 20 rokoch môžete zaplatiť poplatok vo výške 5 percent z hodnoty účtu.

Pokiaľ to porovnáme napríklad s jedným z najstarších správcov aktív, tak najdrahší variant uvedeného príkladu (pravidelná investícia 50 eur mesačne na 25 rokov) by bola 4,75 percenta z celkovej investície, t.j. 712,50 eura.

Pri platbe poplatku vopred by to bolo iba 2,925 percenta, t.j 438,75 eura pri investovaní do akcií. Pri konzervatívnom investovaní do dlhopisov by sme začínali na poplatku od 1,575 percenta, t.j.236,25 eura po maximálne 3,25 percenta, t.j. 487,50 eura. Tu zároveň odpadajú odkúpne poplatky.

Ďalšie mínusy investičného poistenia

Nielen poplatky sú však mínusom investičného poistenia. Problémom je hlavne životnosť poistiek, ktorá sa na Slovensku pohybuje niekde okolo 7 rokov. Určite na to majú vplyv aj poradcovia, avšak aj klienti ako sa ich potreby a požiadavky menia, tak menia aj poistky.

Tiež sa môžu dostať do situácie, že tie peniaze potrebujú a následne poistky rušia. Počas dlhšej doby sa môže meniť aj skóring poisťovní – poisťovňa, ktorá mala dobré krytie a minimum výluk pred 10 až 15 rokmi, už v súčasnosti môže byť prekonaná.

Tieto poistky väčšinou nespĺňajú ani hlavnú funkciu, ktorú by malo poistenie plniť, a to finančné zabezpečenie poisteného v prípade náhodnej udalosti, ktorá by mohla ohroziť finančnú stabilitu poisteného, prípadne jeho rodiny.

Veľakrát v nich bolo poistené iba jedno riziko (väčšinou smrť) a aj to na nízku sumu. Produkty boli často predávané formou „investujete a zarobíte a popri tom budete ešte aj poistený".

Na sporenie používajte iné produkty

Ľudia sa pri životnom poistení naučili a očakávajú, že sa im časť poistného vráti. Rozhodne to však nemusí byť najlepšie a ani najlacnejšie riešenie. Pokiaľ chcete byť dobre poistený, uzatvorte rizikové životné poistenie a na sporenie používajte radšej iné produkty – prehľadnejšie s nižšími poplatkami a dobrou likviditou (dostupnosťou vašich prostriedkov, pokiaľ ich budete potrebovať).

A čo s poistením, ktoré už máte uzatvorené? Jednoznačne odporučiť zrušenie už uzatvoreného IŽP tiež nie je správne. Závisí od toho, nakoľko spĺňa požadovanú funkciu, jednak z hľadiska zhodnotenia investovaných prostriedkov a tiež z hľadiska zabezpečenia poistnej ochrany.

Ak je tam dobré poistné krytie, ideálne aj s poistením oslobodenia od platenia poistného (a aj jeho sporiacej zložky), tak nie je dôvod ho rušiť – takéto poistenie v prípade invalidity poisteného môže zabezpečiť dosporenie až do konca poistnej doby (poisťovňa preberie za poisteného sporenie).

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (6 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!