Zelená domácnostiam mieri do finále. Pozrite si harmonogram kôl

23.01.2018 0

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Domácnosti môžu žiadať o poukážky za takmer 14 miliónov eur. Jedno z kôl bude venované iba inštaláciám kotlov na biomasu.

Zdroj: Flickr/jonsowman/CC

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Ako prvé je na 23. januára naplánované kolo pre fotovoltaické panely pre mimobratislavské regióny. Nasledovať budú dve kolá pre slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, pričom kolo určené pre mimobratislavské regióny bude vyhlásené 6. februára a pre Bratislavský samosprávny kraj 27. februára

Na 13. marca je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Agentúra chce vyhlásiť ešte jedno fotovoltaické kolo. Kolá štartujú v určený deň o 15-tej hodine.

Poukážky na tepelné zariadenia bude možné získať vo viacerých kolách v apríli až júni. V druhom polroku je zámer už len dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky, keďže pilotný projekt v roku 2018 končí.

Aktuálne je preplatených viac ako 11-tisíc poukážok za 24,6 milióna eur. Z uvedenej sumy na kotly na biomasu pripadajú len necelé 2 milióny eur, preto je potrebné osobitne dať priestor aj týmto zariadeniam.

Prehľad plánovaných kôl v roku 2018
Termín Zariadenie Alokácia BSK Alokácia mimo BSK Termín rezervácie  Podanie žiadosti o preplatenie do
23. január 2018 elektrina  - 1 650 000 € 22. február 2018 23. apríl 2018
6. február 2018 teplo  - 2 350 000 € 8. marec 2018 6. máj 2018
27. február 2018 teplo 770 000 €  - 29. marec 2018 27. máj 2018
13. marec 2018 kotly na biomasu  - 2 350 000 € 12. apríl 2018 13. jún 2018
od apríla 2018 teplo/elektrina  - 6 350 000 €  -
Prameň: SIEA

„Momentálne je celkový inštalovaný výkon zariadení pri preplatených poukážkach 77 MW. Na kotly na biomasu z toho pripadá 30 MW, hoci podporených bolo len necelých 1 300 kusov. Najväčší prínos k hlavnému cieľu projektu tak majú práve kotly na biomasu, pri ktorých je príspevok na inštalovaný kilowatt najnižší,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Čo sa zmenilo

Pri poukážkach vydávaných v roku 2018 nastali vo všeobecných podmienkach projektu zmeny v podpore inštalácií fotovoltaických panelov. Znížil sa príspevok na prvý inštalovaný kilowatt výkonu fotovoltaických panelov o 100 eur na 1 000 eur. Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva na pôvodnej úrovni, maximálny príspevok na zariadenie je 2 350 eur.

Žiadatelia musia pri všetkých fotovoltaických inštaláciách predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky.

Sadzby podpory v roku 2018

Fotovoltaické panely (v rodinných domoch):

 • 1 000 eur/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 eur/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu),
 • 1 000 eur + 900 eur/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu,
 • max. výška podpory 2 350 eur na inštaláciu + max. 900 eur bonus za akumuláciu.

Veterná turbína (v rodinných domoch):

 • 1 400 eur/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 eur/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu),
 • 1400 eur+ 1000 eur/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu,
 • max. výška podpory 2 900 eur na inštaláciu + max. 1 575 eur bonus za akumuláciu.

Tepelné čerpadlo (v rodinných domoch):

 • 370 eur/kW výkonu,
 • max. výška podpory 3700 eur na inštaláciu.

Slnečné kolektory:

 • rodinný dom – 500 eur/kW; max. 1750 eur na inštaláciu,
 • bytový dom – 450 eur/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 eur + 350 eur/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt.

Kotol na biomasu:

 • rodinný dom – 100 eur/kW, max. 1500 eur,
 • bytový dom – 50 eur/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt.
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • Diskusia (0 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!

Diskusia (0 reakcií) Celá diskusia

Top

 1. 1.6 rád, ako znížiť spotrebu plynu
  Túto vec publikoval Expert Gazda - odborník na danú oblasť overený redakciou Gazduj. Obsah od Expert Gazdu môže propagovať produkty a služby konkrétnych firiem.