Zelená domácnostiam mieri do finále. Pozrite si harmonogram kôl

23.01.2018 0

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila harmonogram plánovaných kôl projektu Zelená domácnostiam na prvý štvrťrok 2018. Domácnosti môžu žiadať o poukážky za takmer 14 miliónov eur. Jedno z kôl bude venované iba inštaláciám kotlov na biomasu.

Zdroj: Flickr/jonsowman/CC

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Ako prvé je na 23. januára naplánované kolo pre fotovoltaické panely pre mimobratislavské regióny. Nasledovať budú dve kolá pre slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu, pričom kolo určené pre mimobratislavské regióny bude vyhlásené 6. februára a pre Bratislavský samosprávny kraj 27. februára

Na 13. marca je naplánované kolo, v rámci ktorého bude možné požiadať iba o príspevky na inštaláciu kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Agentúra chce vyhlásiť ešte jedno fotovoltaické kolo. Kolá štartujú v určený deň o 15-tej hodine.

Poukážky na tepelné zariadenia bude možné získať vo viacerých kolách v apríli až júni. V druhom polroku je zámer už len dokončovať inštalácie, aby mohli byť na jeseň preplatené posledné poukážky, keďže pilotný projekt v roku 2018 končí.

Aktuálne je preplatených viac ako 11-tisíc poukážok za 24,6 milióna eur. Z uvedenej sumy na kotly na biomasu pripadajú len necelé 2 milióny eur, preto je potrebné osobitne dať priestor aj týmto zariadeniam.

Prehľad plánovaných kôl v roku 2018
Termín Zariadenie Alokácia BSK Alokácia mimo BSK Termín rezervácie  Podanie žiadosti o preplatenie do
23. január 2018 elektrina  - 1 650 000 € 22. február 2018 23. apríl 2018
6. február 2018 teplo  - 2 350 000 € 8. marec 2018 6. máj 2018
27. február 2018 teplo 770 000 €  - 29. marec 2018 27. máj 2018
13. marec 2018 kotly na biomasu  - 2 350 000 € 12. apríl 2018 13. jún 2018
od apríla 2018 teplo/elektrina  - 6 350 000 €  -
Prameň: SIEA

„Momentálne je celkový inštalovaný výkon zariadení pri preplatených poukážkach 77 MW. Na kotly na biomasu z toho pripadá 30 MW, hoci podporených bolo len necelých 1 300 kusov. Najväčší prínos k hlavnému cieľu projektu tak majú práve kotly na biomasu, pri ktorých je príspevok na inštalovaný kilowatt najnižší,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Čo sa zmenilo

Pri poukážkach vydávaných v roku 2018 nastali vo všeobecných podmienkach projektu zmeny v podpore inštalácií fotovoltaických panelov. Znížil sa príspevok na prvý inštalovaný kilowatt výkonu fotovoltaických panelov o 100 eur na 1 000 eur. Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva na pôvodnej úrovni, maximálny príspevok na zariadenie je 2 350 eur.

Žiadatelia musia pri všetkých fotovoltaických inštaláciách predložiť kópiu oznámenia o uvedení malého zdroja do prevádzky.

Sadzby podpory v roku 2018

Fotovoltaické panely (v rodinných domoch):

 • 1 000 eur/kW, ak celkový výkon inštalácie nepresiahne 1kW + bonus za akumuláciu 180 eur/kWh kapacity akumulátora pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 5 kWh na inštaláciu),
 • 1 000 eur + 900 eur/kW, ak celkový výkon presiahne 1 kW + bonus za akumuláciu do 5 kWh pri 2 hodinách výroby podporeného výkonu,
 • max. výška podpory 2 350 eur na inštaláciu + max. 900 eur bonus za akumuláciu.

Veterná turbína (v rodinných domoch):

 • 1 400 eur/kW pri výkone do 1 kW + bonus za akumuláciu 180 eur/kWh kapacity akumulátora pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu (max. pre 8,75 kWh na inštaláciu),
 • 1400 eur+ 1000 eur/kW, ak celkový výkon zariadenia presiahne 1 kW + akumulačný bonus do 8,75 kWh pri 3,5 hodinách výroby podporeného výkonu,
 • max. výška podpory 2 900 eur na inštaláciu + max. 1 575 eur bonus za akumuláciu.

Tepelné čerpadlo (v rodinných domoch):

 • 370 eur/kW výkonu,
 • max. výška podpory 3700 eur na inštaláciu.

Slnečné kolektory:

 • rodinný dom – 500 eur/kW; max. 1750 eur na inštaláciu,
 • bytový dom – 450 eur/kW, ak celkový výkon nepresiahne 20 kW; 9000 eur + 350 eur/kW, ak výkon presiahne 20 kW; max. výška v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt.

Kotol na biomasu:

 • rodinný dom – 100 eur/kW, max. 1500 eur,
 • bytový dom – 50 eur/kW, max. výška v rozsahu najviac 7 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt.
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • Diskusia (0 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!

Diskusia (0 reakcií) Celá diskusia