Nové veci na Gazduj denne do mailu
Nastav si automatické upozornenia na zaujímavé články.
Zasielanie newslettra môžeš kedykoľvek vypnúť.

Čo sa zmení v dôchodkoch v roku 2017

22.09.2016 0

Dnes už je jasné, čo vláda pripravila pre penzistov. Už v decembri dostanú vianočný príspevok a príplatok k príspevku, od januára sa zavádza nový spôsob valorizácie penzií a chystá sa aj úprava dôchodkov staropenzistov.

Zdroj: SITA/AP

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Vianočný príspevok

Tak ako vlani aj tento rok v decembri dostane takmer 1,2 milióna penzistov vianočný príspevok. Na prilepšenie sa môžu tešiť poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostného a sociálneho dôchodku. Podmienkou je bydlisko na území Slovenskej republiky a suma dôchodkových príjmov za december 2016 najviac 529,80 eura.

Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením bude aj v roku 2016 vyplatený maximálne vo výške 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorú 8. septembra schválila Národná rada Slovenskej republiky v prvom čítaní.

Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 198,10 eura mesačne. Poberateľom dôchodkov od 198,20 eura do 529,80 eur mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 27,56 do 87,25 eura.

Suma vianočného príspevku (v eurách)
Dôchodok Vianočný príspevok Jednorazové zvýšenie Spolu
145,50 87,26 12,74 100,00
198,00 87,26 12,74 100,00
198,10 87,26 12,74 100,00
198,20 87,25 12,74 99,99
250,50 77,83 12,74 90,57
260,50 76,03 12,74 88,77
396,20 51,61 0 51,61
529,80 27,56 0 27,56
529,90 0 0 0
Prameň: Sociálna poisťovňa

Jednorazové zvýšenie

Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov (teda aj dôchodkov zo systému výsluhového zabezpečenia, dôchodkov z iných štátov a dôchodkov z II. piliera) nepresiahne 396,18 eura mesačne (dvojnásobok životného minima), vianočný príspevok sa aj v roku 2016 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eura. 

Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením bude maximálne 100 eur. O jeho vyplatenie netreba žiadať Sociálnu poisťovňu, automaticky ho prizná všetkým, ktorým naň vznikne nárok. Podľa údajov Sociálnej poisťovne má na toto jednorazové prilepšenie nárok viac ako 733-tisíc dôchodcov.

Aj v roku 2016 Sociálna poisťovňa pripravuje pre občanov pomôcku – kalkulačku na výpočet vianočného príspevku, ktorá bude v priebehu mesiaca november uverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

„Penzisti musia oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne do 30. septembra aktuálnu sumu dôchodku zo zahraničia, ak ju ešte neoznámili alebo ak sa suma dôchodku zmenila,“ informovala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Tento údaj je potrebný pri rozhodovaní o výplate vianočného príspevku. Ak nedošlo k zmene vyplácaného dôchodku zo zahraničia, dôchodca nemusí Sociálnej poisťovni nič oznamovať.

Tlačivo je uverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny a je k dispozícii aj v pobočkách. K oznámeniu musí penzista priložiť výpis z účtu, ústrižok poštového poukazu na výplatu, kópiu rozhodnutia preukazujúcu aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny alebo potvrdenie príslušnej inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca.

Príklady:

Starobný dôchodok:             475,35 eura mesačne

Vdovský dôchodok:              124,90 eura mesačne

Spolu:                                600,25 eura mesačne

Bez vianočného príspevku, lebo súčet dôchodkov presahuje 529,80 eura.

Invalidný dôchodok:             273,50 eura mesačne

Vianočný príspevok 73,69 eura + jednorazové zvýšenie 12,74 eura, spolu 86,43 eura.

Starobný dôchodok:             396,20 eura mesačne

Vianočný príspevok 51,61 eura, bez jednorazového zvýšenia.

Prameň: Sociálna poisťovňa

Iná valorizácia

Od 1. januára 2017 sa vyplácané dôchodky zvýšia o pevnú sumu – najmenej o 2 percentá z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú 8. septembra parlament posunul do druhého čítania.

Pevné sumy jednotlivých druhov dôchodkov určuje opatrenie ministerstva práce. Od januára sa starobné penzie zvýšia o 8,2 eura, predčasné starobné dôchodky o 7,9 eura, invalidné penzie s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 percent o 4 eurá a invalidné dôchodky s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent o 7,1 eura. Vdovské a vdovecké dôchodky by mali stúpnuť o 5,3 eura a sirotské penzie o 2,6 eura.

Ak by sa valorizácia nemenila, starobní dôchodcovia by si prilepšili najviac o približne 1,4 eura, keďže spotrebiteľské ceny klesajú.

O zvýšenie dôchodku nebude potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa zvýši dôchodky automaticky, bez žiadosti poberateľa dôchodku. O tom o koľko a na akú sumu sa dôchodok zvýši dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie.

Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január. Súčasne bude vyplatený aj doplatok zvýšenia dôchodku od 1. januára 2017 do posledného dňa pred výplatným termínom v mesiaci január 2017.

O inú pevnú sumu sa dôchodok zvýši, ak bola jeho suma určená s prihliadnutím na obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine. Vtedy sa dôchodok nezvýši o plnú sumu zvýšenia, ale iba o pomernú časť tejto sumy zodpovedajúcu práve pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový dôchodok podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Predĺženie dôchodkového veku

Chystáte sa budúci rok do penzie? Aj vás sa týka zásadná zmena – predĺženie veku odchodu do dôchodku. Vláda takto chce niečo robiť s udržateľnosťou dôchodkového systému.

Vek odchodu do dôchodku sa na budúci rok predĺži o 76 dní a týkať sa to bude okolo 80-tisíc penzistov. Zákon o sociálnom poistení pozná výnimky. Neskôr do penzie nepôjde ten, kto sa narodil do 31. decembra 1954.

Ďalšia výnimka sa týka žien narodených do 31. decembra 1961, ktorým sa znižuje dôchodkový vek v závislosti od počtu vychovaných detí. Penzia sa neoddiali ani tomu, kto má nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie.

Do I. pracovnej kategórie patria napríklad práce v baníctve, v jadrových elektrárňach či ťažobnom priemysle. V I. alebo II. kategórii funkcií sú policajti a vojaci.

Predlžovanie veku odchodu do penzie sa bude meniť každý rok. V ďalších rokoch by už nárast dôchodkového veku mal byť nižší.

Ministerstvo práce bude toto dôležité číslo oznamovať každý rok do konca októbra v opatrení. Určí ho podľa vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom SR.

A čo minimálne penzie

Ľudia, ktorým štát vypláca minimálne penzie si na budúci rok neprilepšia. Minimálne dôchodky sú totiž naviazané na životné minimum. To zostalo na úrovni 198,09 eura, preto sa nebudú meniť ani sumy minimálneho dôchodku. Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 269,50 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima.

Starodôchodcovia

Ministerstvo práce pripravuje zmeny aj pre starodôchodcov. Keďže odchádzali do penzie pred rokom 2004, dôchodky sa im vypočítali podľa starého zákona o sociálnom poistení, ktorý zohľadňoval výšku zárobkov v oveľa menšej miere. 

V porovnaní s novodôchodcami staropenzisti dostávajú oveľa nižšie penzie. Až teraz sa vláda rozhodla, že im penzie prepočíta. Chce tak urobiť do polovice budúceho roka a začne ich prepočítavať od najstarších penzistov. Spätne sa však penzie nebudú prepočítavať a teda ľudia nedostanú doplatok za minulé roky.

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (0 reakcií)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!

Diskusia (0 reakcií) Celá diskusia