Nové veci na Gazduj denne do mailu
Nastav si automatické upozornenia na zaujímavé články.
Zasielanie newslettra môžeš kedykoľvek vypnúť.

Zjedenie darčekov k nákupu cez internet si dvakrát rozmyslite

03.11.2014 1

Kávu pribalenú ku kávovaru kúpenému cez internet sa neoplatí otvárať skôr ako po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak sa totiž rozhodnete odstúpiť od kúpnej zmluvy, predajca môže požadovať vrátenie kávovaru aj s darčekom.

Zdroj: Flickr / Igor Schwarzmann

Lenka Sameková

Lenka Sameková

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 4 | registrácia 14.09.2012

Zákazník môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v 14-dňovej lehote od prevzatia tovaru, ktorý si zakúpil cez internet, prostredníctvom katalógu, telefónu, podomového predajcu, či poštou. Vrátenie peňazí pri nákupe v kamennom obchode je možné požadovať iba v prípade, že má tovar vady. Na trhu však existujú aj výnimky - obchodníci, ktorí vracajú kúpnu cenu tovaru zakúpeného v kamennej predajni aj bez toho, aby bol poškodený.

Internetoví predajcovia, ktorí zákazníkom poskytujú k objednávke darček, zvyknú vo svojich všeobecných obchodných podmienkach upravovať, či sú kupujúci povinní pri odstúpení od kúpnej zmluvy tieto darčeky spolu s tovarom vrátiť. „Zákon na túto možnosť vyslovene nepamätá,” hovorí advokátka Daniela Ježová. „Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že by išlo o darovaciu zmluvu s odkladacou podmienkou kúpy určitého tovaru,” dopĺňa.

V praxi to znamená, že ak zákazník odstúpi od kúpnej zmluvy, predajcovi musí vrátiť tovar zakúpený cez internet aj s darčekmi do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. „Ak by si obchodník nepoistil túto situáciu v obchodných podmienkach, vzniká tu priestor pre špekulantov, ktorí by si tovar zakúpili s úmyslom vrátiť ho a ponechať si darček obdržaný s týmto tovarom,” konštatuje D. Ježová.

Danajské darčeky

Napríklad e-shop Detskapostel.com v obchodných podmienkach uvádzauvádzal, že ak zákazník odstúpi od zmluvy, je spolu s tovarom povinný vrátiť aj darčeky, ktoré k nemu dostal. V prípade, že si darček ponechá, spoločnosť mu vyfakturuje sumu za darček podľa platného cenníka uverejneného na stránke e-shopu. Z peňazí, ktoré zákazník dostane späť za vrátený tovar, predajca hodnotu darčeka odpočíta. (Aktualizácia 25. 11. 2014: eshop Detskapostel.com medzitým zo svojich obchodných podmienok odstránil ustanovenie 5. e) o darčekoch.)

Existujú však aj obchodníci poskytujúci k objednávkam také darčeky, ktoré vo svojom internetovom obchode nepredávajú. Ak ich zákazníci skonzumujú, poškodia alebo ich už nedokážu pri odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť, predajcovia im zaúčtujú cenu, ktorú si zákazníci nemajú odkiaľ odkontrolovať. Za darčeky si môžu obchodníci strhnúť aj prehnane vysokú cenu.

Internetový obchod Toner-shop.sk ponúka za objednávku nad 27 eur zdarma čokoládu. Firma doposiaľ nepožadovala od zákazníkov, ktorí odstúpia od zmluvy, vrátiť spolu s tovarom aj tento darček a ani túto požiadavku neuvádzajú v obchodných podmienkach. „Jedenkrát sa nám vrátil tovar aj s čokoládou a jedenkrát bez nej. V praxi je tých prípadov tak málo, že to nepožadujeme,” hovorí za spoločnosť Marián Huba.

Ak je darček poškodený alebo nefunguje, nemožno ho reklamovať. Za vady darčeka a ich odstránenie predajca nezodpovedá. Spotrebiteľ môže darček iba vrátiť.

Ako odstúpiť od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno doručiť predajcovi písomne alebo osobne. Písomnosť doručovanú poštou je vhodné zaslať doporučene s doručenkou do vlastných rúk. Ak by zmluva bola uzatvorená ústne, stačí akékoľvek vyhlásenie spotrebiteľa, že od zmluvy odstupuje. V tomto prípade však môže byť problematické dokázať, že spotrebiteľ od zmluvy skutočne odstúpil. D. Ježová preto odporúča zvoliť si písomnú formu.

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý stačí vyplniť a zaslať predávajúcemu. Spotrebiteľ nemusí spolu s odstúpením od zmluvy zaslať predajcovi aj tovar. Osobne, poštou alebo osobou poverenou predajcom ho musí doručiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na odstúpenie má teda 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a potom ďalších 14 dní na jeho odoslanie. Náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi však znáša sám.

Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby (cenu tovaru vrátane rôznych poplatkov, nákladov na poštovné, balné, prepravných nákladov a podobne), a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Nemusí však vyplatiť kúpnu cenu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým mu spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru. Výnimkou je situácia, keď predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo tým poverí inú osobu (napríklad kuriéra).

Lehoty pri odstúpení od zmluvy:

  1. Spotrebiteľ písomne odstúpi od zmluvy – 14 dní odo dňa prevzatia tovaru
  2. Spotrebiteľ odošle tovar predávajúcemu – 14 dní odo dňa odstúpenia
  3. Predávajúci odošle kúpnu cenu spotrebiteľovi – 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia, nie však skôr ako bol doručený vrátený tovar

Na článku odborne spolupracovala advokátka Daniela Ježová

  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (1 reakcia)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!