Oplatí sa ešte stavebné sporenie?

12.12.2014 2

V 90. rokoch minulého storočia, v časoch 40-percentnej štátnej prémie a slabo rozvinutého finančného trhu, sa pred pobočkami stavebných sporiteľní tvorili rady. Najmä pred koncom roka, pretože aj jednorazovým vkladom na poslednú chvíľu sa dala (a doteraz dá) získať štátna prémia za celý rok.

Zdroj: Freeimages / rubenshito

Lenka Šenkýřová

Lenka Šenkýřová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 27.10.2014

S klesajúcim úročením vkladov, znižujúcou sa štátnou prémiou a rastúcou konkurenciou iných finančných produktov záujem o stavebné sporenie upadol. Zisťovali sme, či je stavebné sporenie výhodné aj v súčasných podmienkach.

Je stavebné sporenie ešte stále výhodné?

Už nie tak ako v minulosti. Má však naďalej niekoľko výhod:

  • Relatívne zaujímavé zhodnotenie. Na úrokoch je v prípade novo uzatvorených zmlúv v sporiacej tarife možné získať ročne až dve percentá. Na to sa v súčasnosti nechytá nejeden sporiaci účet či termínovaný vklad.
  • Výnos s vylúčením rizika. Vklady sú chránené zákonom o ochrane vkladov
  • Okrem úrokového výnosu môže sporiteľ získať aj štátnu prémiu. Pre rok 2014 vo výške 8,5 % z ročného vkladu, maximálne 66,39 €.
  • Hoci štátna prémia zvyšuje nasporenú sumu na účte stavebného sporenia, nepodlieha dani z príjmu.
  • Peniaze sa dajú na účet v sporiteľni posielať kedykoľvek počas roka a v akejkoľvek výške.
  • Možnosť získať stavebný úver či medziúver. Nad úverovými produktmi stavebných sporiteľní však v posledných rokoch čoraz častejšie víťazia pružnejšie bankové úvery na bývanie.

Štátna prémia opäť klesne

Maximálna výška štátnej prémie je na rok tento rok stanovená na 8,5 % z ročného vkladu, pričom najviac sa dá získať 66,39 €. S príchodom nového roka štátnu prémiu čaká zmena. Jej percentuálna výška klesne na 5,5 % z ročného vkladu, horná hranica 66,39 € ostane na nezmenenej úrovni.

Znamená to, že kým na získanie plnej štátnej prémie sa v tomto roku musia sporitelia vložiť na účet stavebného sporenia 781,06 €, v budúcom roku bude nutné na získanie maximálnej prémie na účet vložiť o 426 € viac, teda 1207,09 €. Pri mesačnej frekvencii sporenia ide o nárast zo 65,09 € na 100,60 €.

Ukladať presne sumu 100,60 € však nie je podmienkou. Na účet stavebného sporenia je možné vkladať aj menšie sumy, potom však nevzniká nárok na štátnu podporu v maximálnej výške. Tiež je možné vložiť sumu vyššiu, no štátna prémia sa tým nezvýši a ostane na svojej hornej hranici.

Stavebné sporenie 2015: výška vkladu a jej vplyv na výšku štátnej prémie
(podmienky platné v roku 2015)
Mesačný vklad (€) Ročný vklad (€) Štátna prémia (%) Štátna prémia (€)
20,00 240,00 5,50 13,20
50,00 600,00 5,50 33,00
65,09 781,06 5,50 42,96
optimálny vklad 2015 100,60 1 207,09 5,50 66,39
150,00 1 800,00 5,50 66,39
Prameň: prepočet Gazduj

Ako je to naozaj s výnosnosťou

Na úrokoch je v prípade novo uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení možné získať ročne až dve percentá. A to je v porovnaní so sporiacim účtom či termínovaným vkladom zaujímavejšou alternatívou. Dvojpercentné či vyššie zhodnotenie vložených prostriedkov ponúka v súčasnej dobe len máloktorý termínovaný vklad s ročnou či dvojročnou viazanosťou.

V prípade sporiaceho účtu je situácia podobná. Ak by sme zvažovali pravidelné mesačné sporenie 100 € na účet s jednopercentným úrokom, po 12 mesiacoch sporenia by bol zostatok na účte vyšší len o 6 € a po ďalšom roku o necelých 20 eur.

Ilustratívny výpočet výnosnosti stavebného sporenia
(cieľová suma 10 000 €, úročenie 2 % p.a., sporenie založené v januári 2015, za predpokladu nezmenej výšky štátnej prémie v rokoch 2016-2020)
Rok Ročný vklad (€)* Čistý úrokový výnos (€) Štátna prémia (€) Zostatok na konci roka (€)** Zhodnotenie (%)
2015 1297,09 19,40 66,39 1 280,88 -1,20
2016 1 207,09 40,11 66,39 2 582,47 3,79
2017 1 207,09 61,20 66,39 3 905,15 3,05
2018 1 207,09 82,62 66,39 5 249,25 2,68
2019 1 207,09 104,39 66,39 6 615,12 2,46
2020 1 207,09 126,52 66,39 8 003,12 2,31
*Počiatočný vklad je navýšený o poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení vo výške 90 eur (0,9 % z cieľovej sumy).
**Zostatok na konci roka je vypočítaný ako súčet vkladov vložených v januári každého roku (1207, 09 eur), vyplatených štátnych prémií (66,39 eur), čistých úrokových výnosov znížený o ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia vo výške 12 eur. Tento poplatok je účtovaný pri zriadení stavebného sporenia a potom 1x ročne, vždy na začiatku roka.
Prameň: prepočet Gazduj

Ak by sa štátna prémia počas najbližších 6 rokov nezmenila a ostala by na úrovni 5,5 %, priemerné zhodnotenie novozaloženého stavebného sporenia by sa pohybovalo na úrovni 2,18 % ročne.

Nutné je počítať s tým, že maximálne úrokové zhodnotenie je možné získať len z prostriedkov, ktoré sú na účte celých 365 dní, teda pri ročnom vklade na začiatku roka. V prípade pravidelného mesačného vkladu bude čisté zhodnotenie o niečo nižšie. S nižším úročením prostriedkov na účte stavebného sporenia treba rátať aj v prípade úverovej tarify.

Poplatky, obštrukcie a (ne)garancie

Stavebné sporenie je na rozdiel od sporiaceho účtu či termínovaného vkladu spojené s poplatkami za uzatvorenie zmluvy a poplatkom za vedenie účtu. Výška oboch poplatkov závisí od konkrétnych podmienok stavebnej sporiteľne, pohybovať sa však môžu v desiatkach eur.

Prostriedky zo stavebného sporenia je počas prvých 6 rokov možné použiť na zadováženie, rekonštrukciu či modernizáciu nehnuteľnosti. Po uplynutí tejto doby už dokladovať účelovosť netreba.

Výška štátnej prémie pre nasledujúce roky nie je garantovaná. Nikto nezaručí, že sa nezmení smerom nadol. Štát, ktorý rozhoduje o výške štátnej prémie, ju upravuje podľa svojich aktuálnych potrieb a v posledných rokoch sa percento mení len smerom nadol.

Vývoj štátnej prémie od roku 1993
Rok Štátna prémia ako % z ročného vkladu Maximálna výška prémie (eur) Optimálny ročný vklad
1993 40,00 199,16 497,91
1994 40,00 199,16 497,91
1995 40,00 199,16 497,91
1996 40,00 199,16 497,91
1997 30,00 199,16 663,88
1998 30,00 199,16 663,88
1999 30,00 199,16 663,88
2000 30,00 199,16 663,88
2001 25,00 149,37 597,49
2002 25,00 132,78 531,10
2003 20,00 99,58 497,91
2004 15,00 82,98 553,24
2005 14,50 82,98 572,33
2006 10,00 66,39 663,88
2007 9,50 66,39 698,83
2008 12,50 66,39 531,10
2009 12,50 66,39 531,10
2010 12,50 66,39 531,10
2011 10,00 66,39 663,90
2012 10,00 66,39 663,90
2013 11,50 66,39 577,30
2014 8,50 66,39 781,06
2015 5,50 66,39 1 207,06
Prameň: MF SR, rok 2008 a staršie prepočet z SKK konverzným kurzom
  • Tlačiť
  • Poslať e-mailom
  • Oznámiť chybu
  • Diskusia (2 reakcie)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!