Nové veci na Gazduj denne do mailu
Nastav si automatické upozornenia na zaujímavé články.
Zasielanie newslettra môžeš kedykoľvek vypnúť.

Netrpezliví záujemcovia o dotáciu na zateplenie dostali na útechu web

23.10.2015 2

Ministerstvo dopravy posilňuje informačnú kampaň k dotáciám na zateplenie. Prinútil ho k tomu rastúci nápor otázok od záujemcov o príspevky.

Zdroj: SITA/AP

Zuzana Kollárová

Zuzana Kollárová

rola: Profi Gazda | počet sledovaní: 0 | registrácia 02.02.2015

Na ministerstvo dopravy denne prichádzajú desiatky otázok o dotáciách na zatepľovanie rodinných domov. Preto sa ministerstvo rozhodlo zriadiť internetovú stránku, kde nájdu záujemcovia o príspevok dôležité informácie.

Dotácia na zatepľovanie je súčasťou druhého sociálneho balíčka vlády. Štát by mal dať na program okolo 30 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden rodinný dom môže dosiahnuť maximálne 6500 eur s tým, že 500 eur je určených na projekt a energetický certifikát.

„Ešte toto opatrenie ani nezačalo platiť a už sme pod takým obrovským tlakom verejnosti, že musíme verejnosti ponúknuť lepší prístup k informáciám,“ zdôvodnil zriadenie špeciálneho webu k dotáciám premiér Robert Fico.

Dotácia je určená len na zateplenie rodinných domov. Podľa údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov spred 4 rokov je ich na Slovensku obývaných približne 800-tisíc. „Z rodinných domov je zateplených len 35 percent, to je veľmi málo. Bytové domy sa zatepľovali z iného programu eurofondov,“ zdôvodnil zameranie programu len na rodinné domy štátny tajomník František Palko.

Ministerstvo tiež zriaďuje špeciálnu telefonickú linku, na ktorej bude odpovedať na otázky verejnosti.

Kedy bude možné podať žiadosť

Ministerstvo dopravy v týchto dňoch ešte len pripravuje vyhlášku, ktorá bude presnejšie stanovovať podmienky. Platiť by mala od januára. Žiadosť o dotáciu bude možné podávať v novom roku cez internet prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje jej papierová podoba. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo.

Odosielanie žiadostí na novom webe v časti Podávanie žiadosti v súčasnosti ešte nefunguje. O príspevok bude možné požiadať až po ohlásení výzvy, ktorú by ministerstvo malo podľa F. Palka zverejniť na prelome januára a februára. Kto chce byť o zverejnení výzvy včas informovaní, môže sa na stránke zaregistrovať.

„Výzva bude vydávaná počas budúceho roka niekoľkokrát, občan bude mať po jej zverejnení mesiac na to, aby si svoju žiadosť odkomunikoval s ministerstvom dopravy," vysvetlil F. Palko.

O príspevok bude možné požiadať aj na práce začaté po 31. decembri 2014. Ak žiadosť o príspevok predložíte po ukončení zateplenia rodinného domu, dotáciu dostanete do 90 dní. 

V prípade, že o príspevok požiadate pred zateplením rodinného domu, žiadosť bude ministerstvo schvaľovať v dvoch etapách a k dotácii sa dostanete najneskôr do 15 mesiacov. Pridelenie príspevku bude totiž predĺžené o čas na realizáciu zateplenia, ktoré môže trvať maximálne 12 mesiacov.

Kto môže zatepľovať

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je, aby dom zateplil zhotoviteľ, ktorého overil Technický a skúšobný ústav stavebný a Eucert.

Na stránkach Technického a skúšobného ústavu stavebného možno nájsť aj prehľad vydaných licencií na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), a prehľad vydaných licencií na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavieb. Ide o vyše 640 spoločností, z ktorých si možno vybrať.

Podmienky na schválenie dotácie

 • Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu
 • Dom musel byť daný do užívania daný aspoň desať rokov pred zateplením
 • Zatepliť je možné vonkajšiu konštrukciu budovy, strechu, vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom, dvere či okná
 • Dom môže mať celkovú podlahovú plochu najviac 150 metrov štvorcových pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 250 metrov štvorcových pri viacpodlažnom rodinnom dome
 • Dom musí byť používaný výlučne iba na bývanie
 • Na zateplenie domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu
 • Ori príprave a zhotovení zateplenia je potrebné riadiť sa požiadavkami technickej normy „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky“
 • Na zateplenie rodinného domu (obvodových stien) je potrebné použiť tepelnoizolačný systém na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému
 • Zhotovenie zateplenia rodinného domu (obvodových stien) objednať u zhotoviteľa, ktorý má na tepelnoizolačný systém správu z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom

Aké doklady bude treba predložiť

 1. Spracovanú projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia
 2. Položkový rozpočet zateplenia rodinného domu
 3. Licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do rodinného domu (platí pre žiadosti predložené po 31. decembri 2016)
 4. Po ukončení zateplenia rodinného domu zabezpečiť spracovanie energetického certifikátu
 5. Doložiť všetky faktúry alebo iné doklady vrátane dokladov o úhrade oprávnených nákladov, z ktorých sa má príspevok vypočítať
 6. Ministerstvo bude tiež požadovať fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu
 • Tlačiť
 • Poslať e-mailom
 • Oznámiť chybu
 • Diskusia (2 reakcie)

Zaujímajú ťa takéto články? Pridaj sa ku Gazduj na Facebooku!